International Council of Systems Engineering (INCOSE) är en ideell förening som syftar till att sprida kunskap om Systemteori kopplat till ett systems livscykel ”från ax till limpa”.

I Sverige är syftet att vara en samlingspunkt för att stärka kompetensen att hantera system genom att både sprida kunskap och ta till vara på den kunskap som finns. Globalt verkar INCOSE för en bättre värld genom att stärka förmågan avseende systemperspektiv och systematiskt arbete.

Vi bedriver kontinuerligt workshops och seminarier.

För att aktivt kunna följa detta ber vi er följa oss på LinkedIn alternativt, för medlemmar, via uppdateringar på den internationella websidan https://www.incose.org/