För att bli medlem i INCOSE Sverige ber vi dig kontakta styrelsen via mail på styrelsen@incose.se

För att bedriva verksamhet behöver vi: namn, adress, mail och tel nr.

I korthet är processen så att du mailar styrelsen intresse och dina uppgifter, efter det förväntas du betala medlemsavgift med en referens till dina personliga uppgifter. När din betalning mottagits registreras du som medlem via INCOSE internationella administration (i USA) och får log in till den internationella sidan. Vid önskan om att avsluta medlemskap tas dina uppgifter bort från det centrala registret hanterat av den internationella administrationen.

Här finner du en bild över hela medlemsprocessen  http://incose.nu/membership-3/